VCC&C 5
VCC&C 6
VCC&C 7
VCC&C 8
VCC&C 9

Tăng cường kiểm soát về ATVSTP thủy sản XK sang Nga

Tăng cường kiểm soát về ATVSTP thủy sản XK sang Nga

Đây là một trong các nội dung tại văn bản số 1407/QLCL-CL1 vừa được Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT ban hành.