VCC&C 5
VCC&C 6
VCC&C 7
VCC&C 8
VCC&C 9

Ngành cà phê Việt và ‘cuộc chơi’ của thương lái

Ngành cà phê Việt và ‘cuộc chơi’ của thương lái

Hầu hết nông dân trồng cà phê nước ta phải bán sản phẩm cho thương lái nên gặp rất nhiều rủi ro do bị ép giá, bị quỵt tiền khi đại lý thu mua tuyên bố vỡ nợ. Không thể phủ nhận vai trò của thương lái, nhưng vấn đề là làm sao thúc đẩy được vai trò tích cực của đối tượng này trong chuỗi ngành hàng cà phê.