Trang nhất » Dịch vụ » Đánh giá chứng nhận » Chứng nhận UTZ » Tiêu chuẩn UTZ

Quy trình giám sát nguồn gốc phiên bản 1.1 tháng 12 2015 + Phụ lục Ca cao

Quy trình giám sát nguồn gốc phiên bản 1.1 tháng 12 2015 + Phụ lục Ca cao

Tất cả các cuộc đánh giá thực hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 2016 phải theo phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015 của Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc và phụ lục sản phẩm áp dụng. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2016, Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc UTZ phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015 thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó của một Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc UTZ.

Quy chế chứng nhận UTZ phiên bản 4.3 - 12/2018

Quy chế chứng nhận UTZ phiên bản 4.3 - 12/2018

Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.3 tháng 12 năm 2018 thay thế Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.2 tháng 1 năm 2018. Phiên bản 4.3 là phiên bản sửa đổi của phiên bản 4.2 tháng 1 năm 2018. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trở đi, Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.3 tháng 12 năm 2018 sẽ là bắt buộc và phiên bản 4.2 tháng 1 năm 2018 sẽ không còn hiệu lực.

Quy chế chứng nhận phiên bản 4.2 - 2018

Quy chế chứng nhận phiên bản 4.2 - 2018

Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.2 tháng 1 năm 2018 thay thế Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.1 tháng 1 năm 2016. Phiên bản 4.2 là phiên bản sửa đổi của phiên bản 4.1 tháng 1 năm 2016. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 trở đi, Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.2 tháng 1 năm 2018 sẽ là bắt buộc và phiên bản 4.1 tháng 1 năm 2016 sẽ không còn hiệu lực.

Tiêu chuẩn quy trình giám sát nguồn gốc phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015

Tiêu chuẩn quy trình giám sát nguồn gốc phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015

Tất cả các cuộc đánh giá thực hiện sau ngày 1 tháng 1 năm 2016 phải theo phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015 của Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc và phụ lục sản phẩm áp dụng. Sau ngày 1 tháng 1 năm 2016, Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc UTZ phiên bản 1.1 tháng 12 năm 2015 thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó của một Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc UTZ (Cà phê phiên bản 5.0 tháng 5 năm 2013; Chè và Rooibos phiên bản 2.0 tháng 11 năm 2011; Cacao phiên bản 3.1 tháng 6 năm 2012).

Bộ nguyên tắc Mô đun Chè - Cà Phê - Cacao phiên bản 1.1 - 2015

Bộ nguyên tắc Mô đun Chè - Cà Phê - Cacao phiên bản 1.1 - 2015

Bộ nguyên tắc Mô đun được sử dụng cùng với Bộ nguyên tắc chung bởi các nhà sản xuất Chè, nhà sản xuất Cà phê, nhà sản xuất Cacao và các nhóm sản xuất mong mốn được chứng nhận Bộ nguyên tắc.

Bộ nguyên tắc chung đối với chứng nhận đơn lẻ và đa địa điểm phiên bản 1.1 - 2015

Bộ nguyên tắc chung đối với chứng nhận đơn lẻ và đa địa điểm phiên bản 1.1 - 2015

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 bắt buộc áp dụng Bộ nguyên tắc phiên bản 1.1.

Quy chế chứng nhận phiên bản 4.1 - 2016

Quy chế chứng nhận phiên bản 4.1 - 2016

Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.1 tháng 1 năm 2016 thay thế Quy chế Chứng nhận UTZ phiên bản 4.0 tháng 7 năm 2015. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, Quy chế Chứng nhận của UTZ phiên bản 4.1 tháng 1 năm 2016 sẽ là bắt buộc và phiên bản 3.0 tháng 9 năm 2012 cũng như phiên bản 4.0 tháng 7 năm 2015 sẽ không còn hiệu lực.

Bộ nguyên tắc chung đối với chứng nhận nhóm và đa nhóm phiên bản 1.1 - 2015

Bộ nguyên tắc chung đối với chứng nhận nhóm và đa nhóm phiên bản 1.1 - 2015

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 bắt buộc áp dụng Bộ nguyên tắc phiên bản 1.1.

 

Liên kết

Dịch vụ

Tin tức

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 26

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1151

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 280683