Với lực lượng đánh giá viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện các dịch vụ đánh giá chứng nhận – kiểm tra xác nhận với trách nhiệm cao, thực hiện dựa trên các bộ tiêu chuẩn bền vững đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các hoạt động canh tác tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nhiều thị trường tiêu thụ trên thế giới.

Với lực lượng đánh giá viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện các dịch vụ đánh giá chứng nhận – kiểm tra xác nhận với trách nhiệm cao, thực hiện dựa trên các bộ tiêu chuẩn bền vững đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các hoạt động canh tác tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nhiều thị trường tiêu thụ trên thế giới.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU SCA

 

Các chương trình đào tạo sắp tới

Liên hệ để biết thêm thông tin

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

VCC&C thực hiện kiểm tra chất lượng cà phê, tiêu, điều, ca cao…

Xem thêm

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC CỦA VIỆN CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ – CQI

Từ năm 2020, VCC&C trở thành Đối tác trong nước của Viện Chất Lượng Cà Phê – CQI.

Liên hệ để biết thêm thông tin

GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

VCC&C thực hiện kiểm tra chất lượng cà phê, tiêu, điều, ca cao…

Xem thêm

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC CỦA VIỆN CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ – CQI

Từ năm 2020, trở thành Đối tác trong nước của Viện Chất Lượng Cà Phê – CQI.
VCC&C được CQI ủy quyền thẩm định và cấp chứng nhận cà phê đặc sản cùng
các báo cáo chất lượng liên quan theo quy định của CQI.

Liên hệ để biết thêm thông tin