VCC&C 5
VCC&C 6
VCC&C 7
VCC&C 8
VCC&C 9

Việt Nam gia nhập thị trường cà phê hữu cơ

Việt Nam gia nhập thị trường cà phê hữu cơ

Thị trường cà phê hữu cơ Việt Nam dự kiến sẽ có nhiều bất ngờ trong thời gian tới. Cà phê hữu cơ không chỉ dành cho xuất khẩu mà có thể bán tại thị trường nội địa khi nhu cầu của người tiêu dùng trong nước tăng.