VCC&C tập hợp các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định và chứng nhận các quá trình sản xuất và chế biến của các mặt hàng nông sản, với mong muốn mang đến những giá trị gia tăng qua các dịch vụ kiểm soát chất lượng, chứng nhận và các dịch vụ hỗ trợ khác.

XEM THÊM

VCC&C tập hợp các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám định và chứng nhận các quá trình sản xuất và chế biến của các mặt hàng nông sản, với mong muốn mang đến những giá trị gia tăng qua các dịch vụ kiểm soát chất lượng, chứng nhận và các dịch vụ hỗ trợ khác.

READ MORE