Chứng nhận UTZ

Chứng nhận UTZ

Chương trình đánh giá chứng nhận UTZ giúp người nông dân sử dụng các biện pháp canh tác tốt hơn, trồng trọt vụ mùa tốt hơn, và tạo ra thu nhập cao hơn. Họ được học hỏi làm thế nào để cải thiện điều kiện làm việc, thích hợp với biến đổi khí hậu, và bảo vệ môi trường sống.

Quy trình đánh giá chứng nhận UTZ

Quy định phí Chứng nhận UTZ

Đơn xin chứng nhận UTZ – Chung

Đơn xin chứng nhận UTZ – Cà phê

Đơn xin chứng nhận UTZ – Ca Cao

Đơn xin chứng nhận UTZ – Chè